GA-1104 原木高背椅(Ⅱ)

  • GA-1104 原木高背椅(Ⅱ)

  • 型 號: GA-1104
坐闊:18"                      
坐深:17"                      
坐高:17"                      
背高:28"                      

椅腳及椅背流線型設計,增加背部舒適度及椅架整體美觀性
原木支架,加高背墊,可承托用者頭部
坐墊及背墊採用加硬材料,可碓保用者保持良好坐姿,特別適合長者及需長時間安坐之人士
亦可訂造其他尺寸